Loomestipendium

Info loometoetuste kohta aastal 2018 avaldame kodulehel aprillis 2018.

Loometegevuse toetuse  taotlused tuleb saata iga kvartali esimese kuu kümnendaks kuupäevaks:  10. jaanuar, 10. aprill, 10. august, 10. oktoober. Vastus tuleb hiljemalt järgmise kuu esimeseks kuupäevaks. 
Aruandluse lihtsustamiseks palun lähtuda järgnevatest punktidest: 

A) osalemine treeningtundides, meistriklassides

1. mis olid workshopi sisu ja teemad
2. mis meetodeid kasutasite, mida uut/huvitavat leidsite, analüüs ja hinnang professionaalse enesetäiendamise seisukohast lähtudes
3. kuidas planeerite saadud kogemust edaspidi kasutada
4. kuludokumendid (arved jm), skanneeritud koopiad dokumentidest või pdf-formaadis arved.

B) residentuurid professionaalse enesetäiendamise eesmärgil

1. mis oli residentuuri eesmärk, püstitatud teemad
2. tööprotsessi kirjeldus: milliseid meetodeid kasutasite, mida uut leidsite, kuidas esialgseid ideid arendasite, analüüs ja hinnang professionaalse enesetäiendamise seisukohast lähtudes
3. kuidas planeerite tööd edasi arendada
4. video/foto materjal
5. kuludokumendid (arved jm), skanneeritud koopiad dokumentidest või pdf-formaadis arved.

C) töötubades õpetamine

1. osalejate arv, akadeemiliste tundide arv (45 min)
2. toimunud töötubade kirjeldus ja uued leiud, analüüs ja hinnang professionaalse enesetäiendamise seisukohast lähtudes
3. kuludokumendid (arved jm), skanneeritud koopiad dokumentidest või pdf-formaadis arved.

D) festivalide külastamine vaatajana

1. milliseid etendusi vaadati?
2. analüüs ja hinnang professionaalse enesetäiendamise seisukohast lähtudes
3.kuludokumendid (arved jm), skanneeritud koopiad dokumentidest või pdf-formaadis arved.

E) taastusravikuuri saamine ja hambaravi toetus

1. protseduuri kirjeldus
2. hinnang
3. kuludokumendid (arved jm), skanneeritud koopiad dokumentidest või pdf-formaadis arved.